ehtiramən

ehtiramən
ə. hörmətlə

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • ehtiram — is. <ər.> Dərin hörmət, sayğı. . . Qasım əminin kənddə artıq ehtiramı vardı. Ə. H.. Kazım kişi bu ehtirama görə razılıq elədi və yenə fikrində durub dedi ki, öz işimdə qalmaq istəyirəm. M. C.. Ailədəki bu qarşılıqlı ehtiram indi artıq ənənə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ehtiramən — <ər.> klas. Ehtiramla, hörmətlə. Ehtiramən səni hər gündə ziyarət edərəm. M. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ehtiram — ə. hörmət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • vacibül’ehtiram — ə. bax: vacibüttəkrim …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • fəxri — sif. <ər.> 1. Hər hansı xidmətə, nailiyyətə görə ehtiram, iftixar əlaməti olaraq verilən. Fəxri adlar. – Adilin fəxri fərmanı ilə yanaşı Gözəlin aldığı fərman da görünürdü. Ə. Vəl.. // Hörmət, ehtiram əlaməti olaraq seçilən. Fəxri rəyasət… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hörmət — is. <ər.> 1. Böyüklərə, yaşlılara və ya ləyaqətinə, xidmətinə görə birinə göstərilən ehtiram; sayğı. Böyüyə hörmət. Ata ana hörməti. – Bizdə şeir də var, sənət də vardır! Şairə, sənətə hörmət də vardır. . . S. V.. Ataya hörmət etməyən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həzrət — is. <ər.> köhn. Müqəddəs sayılan şəxslərin adlarının əvvəlinə gətirilərək təzim və ehtiram bildirən söz – cənab. Möcüzi ləliləbin həzrəti İsa nə bilir? Nazi əndamını Şirinü Züleyxa nə bilir? Q. Z.. <Yusif:> Həzrət Abbas haqqı, ay… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ikram — is. <ər.> Hörmət, sayğı, əzizləmə, ehtiram, hörmət göstərmə. Xalqın işi bizlərə ikram idi; Ax, necə kef çəkməli əyyam idi. M. Ə. S.. O, Hicazdan dönüb keçən axşam; Vardı Bağdadə, gördü çox ikram. H. C.. İkram etmək (qılmaq) – hörmət etmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sayğı — is. 1. Hörmət, ehtiram, sayma, ehtiram etmə. <Birinci qulam:> Çəkil ordan, nə sayğı bilməz adam. H. C.. 2. Sayıqlıq, ehtiyat …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sitayiş — is. <fars.> Pərəstiş, tapınma; dərin ehtiram, hörmət. Sitayiş etmək – 1) ibadət etmək, pərəstiş etmək, tapınmaq, ilahiləşdirmək. Hələ tarixi miladidən çox çox əvvəl atəşpərəstlik meydana çıxdığı zaman bizim qədim babalarımız bir sıra… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”